ข้อมูลบริษัท

มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกครอบครัว

ตลอดเวลากว่า 40 ปี บมจ.มุ่งพัฒนาฯ คัดสรรและส่งมอบสินค้าคุณภาพมากมายให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ทั้งผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มคุณภาพสูง “มุ่งพัฒนา” ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น เรานำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสูงเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณและครอบครัว เราดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนที่ช่วยเสริมสร้างคุณค่าเพื่อสร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม และสังคมที่มีคุณภาพ ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์จุกนมและขวดนม
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวเบบี้ไวพส์
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและสุขอนามัย
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลผิว
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารเสริมและอุปกรณ์เสริม
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์จุกนมเพื่อความผ่อนคลายและดูดเล่น
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับล้างและทำความสะอาดขวดนม
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญ
ดูทั้งหมด

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนา และสรรหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ที่มีนวัตกรรม พร้อมคุณประโยชน์ที่แตกต่าง ครอบคลุมในหลายประเภทสินค้าสำคัญ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ใส่ใจเรื่องการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล และชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดูทั้งหมด

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

ด้วยความเข้าใจผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพที่ดี จากภายในสู่ภายนอก บริษัทจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการคิดค้น พัฒนา และสรรหา อาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ ให้คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคทุกวัย

ดูทั้งหมด

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย

 • ผ้าอ้อมและผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียก
 • แผ่นรองซับ
ดูทั้งหมด