ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้ระหว่าง "พวกเรา" (MOONG-SHOP.COM หรือ "WEBSITE" หรือ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)) และ "คุณ" (บุคคลที่ใช้บริการที่ถูกกล่าวถึงในที่นี้)

โปรดทราบว่าเราอาจมีการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข เพราะฉะนั้นโปรดตรวจสอบทุกครั้งที่ใช้บริการ

2. เกี่ยวกับเรา

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เราดำเนินการเว็บไซต์ MOONG-SHOP.COM เราจดทะเบียนบริษัทที่ประเทศไทย เลขที่ 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารบางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ทะเบียนเลขที่ 0107551000274 เราให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อคุณทำการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ นั่นคือคุณกำลังซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากเรา สัญญาการซื้อขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและเรา บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

3. บริการของเรา

เราให้บริการโดยคุณสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซด์ MOONG-SHOP.COM ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ เรายังให้บริการอื่น เช่น การจัดส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และให้ความบริการและช่วยเหลือในส่วนการติดตามการจัดส่ง สัญญาและข้อตกลงในการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและเรา บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้ใช้บริการต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

4. ความรับผิดชอบในการให้บริการ

ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข เรามีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการคาดการณ์ ซึ่งเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลง หรือ เกิดจากความประมาท แต่เราไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดเหนือความคาดการณ์ เรามีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงหรือเกิดจากความประมาทของเราเพียงเท่านั้น เราไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เป็นผลสูญเสียสืบเนื่อง ทางอ้อม หรือ การสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือ กรณีพิเศษ ค่าสินไหมชดเชย โดยไม่คำนึงว่าการสูญเสียดังกล่าวเป็นความเสียหายที่เกิดจากการคาดการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล

สินค้าหรือผลิจภัณฑ์ถูกจัดจำหน่ายเพื่อใช้ภายในประเทศและส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งผู้ซื้อตกลงว่าจะไม่ใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในทางการค้าหรือจัดจำหน่ายต่อ เรา, บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีสูญเสียผลกำไร ความสูญเสียทางธุรกิจ ธุรกิจหยุดชะงัก หรือ ความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

5. สินค้าและผลิตภัณฑ์

เรามีความพยายามที่จะบรรยายรายละเอียดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องที่สุด ภาพที่ปรากฎบนเว็บไซด์ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น ถึงแม้ว่าเราพยายามที่จะไม่ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนของสี แต่เราไม่สามารถรับประกันการว่าแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถแสดงสีได้อย่างถูกต้องตามสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

ในกรณีที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อไม่ตรงตามรายละเอียด มีตำหนิหรือข้อบกพร่องที่ไม่ได้เกิดจากผู้ซื้อเอง หรือ คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้า และ เรา, บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จะทำการติดต่อกับผู้ขาย และคุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามราคาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าส่งคืนสินค้า

6. ผู้ขาย

จากคำอธิบายข้างต้น สัญญาการซื้อขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและเรา, บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เราใช้เว็บไซด์โดยมีการรักษานโยบายทางธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของเรา, บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถ้าคุณไม่พอใจในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณได้รับ ให้คุณติดต่อเรา และ เรา, บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน). จะทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

7. คำสั่งซื้อ, ราคา และ วิธีการชำระเงิน

ปฏิบัติตามขั้นตอนการชำระเงินและสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ คุณได้ทำการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากเรา ซึ่งคำสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งเป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย คำสั่งซื้อทั้งหมดจะได้รับการยืนยันและแจ้งราคาให้ทราบ

ผู้ซื้อต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องในการสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ กรุณาอ่านและตรวจสอบคำสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในแต่ละหน้าเพื่อความถูกต้องของข้อมูล (เช่น สั่งซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามที่ต้องการ,จำนวน, ขนาด, สี และอื่น ๆ)

 • (ก.) การร่างสัญญาระหว่างคุณและผู้ขาย
 • เมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ คุณจะได้รับอีเมลล์ยืนยันการสั่งซื้อ อีเมลล์ยืนยันประกอบด้วยรายละเอียดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์รวมอยู่ในคำสั่งซื้อและข้อมูลต่างๆ

 • (ข.) ราคา และ สินค้าพร้อมส่ง
 • ในขณะที่เราพยายามและให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียดคำอธิบายและราคาที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีความถูกต้อง ก็ยังอาจจะมีบางกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดได้ ในกรณีที่เราพบข้อผิดพลาดเรื่องราคาไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดที่คุณได้ทำการสั่งซื้อ เราจะทำการแจ้งให้เร็วที่สุด และจะทำการให้สิทธิ์คุณในนามของผู้ขายในการแก้ไขการสั่งซื้อหรือยกเลิก ถ้าเราไม่สามารถติดต่อคุณ คำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิก ถ้าคุณทำการยกเลิกสินค้าหรือผลิตภุณฑ์นั้นซึ่งคุณได้ทำการชำระเงินไปแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

  ค่าบริการจัดส่งขึ้นอยู่กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจะมีการเรียกเก็บหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ค่าบริการการจัดส่งจะปรากฎบนเว็บไซด์ก่อนคุณทำการยืนยันการสั่งซื้อ

 • (ค) การชำระเงิน
 • ปัจจุบันนี้คุณสามารถชำระออนไลน์โดยบัตรเครดิต บัตรเดบิต เคาท์เตอร์บริการ บริการธนาคารออนไลน์ โมบายแบงค์กิ้ง และอื่นๆ ตามที่ได้แจ้งใน "วิธีการชำระเงิน"

8. การจัดส่งสินค้า

เราบริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยเราจะส่งสินค้าหรือผลิตถภัณฑ์ถึงที่อยู่ในการจัดส่งที่คุณระบุเมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซด์

ระยะเวลาในการจัดส่ง :

 • กรุงเทพฯและปริมณฑล ได้รับภายใน 3-5 วัน
 • ต่างจังหวัด ได้รับภายใน 7 วัน

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของผลิตภัณฑ์และที่อยู่ในการจัดส่งของลูกค้า เช่น เกาะห่างไกลที่ไม่มีเรือโดยสารประจำ พื้นที่ห่างไกลและยากจะระบุตำแหน่งในแผนที่ เป็นต้น หากสินค้ามีปัญหาจนไม่สามารถทำการจัดส่งได้ตามกำหนด เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ก่อนทำการจัดส่ง เจ้าหน้าที่จะทำการโทรติดต่อลูกค้า เพื่อสอบถาม และยืนยันที่อยู่ วัน เวลา กับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถรับสินค้าได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากลูกค้าไม่สะดวก สามารถโทรแจ้งเพื่ขอเลื่อนนัดและกำหนดวันจัดส่งใหม่ล่วงหน้าได้ 24 ชม. ได้ที่ :

 • อีเมล์ : CS@MOONG-SHOP.COM
 • (0)2-300-9260 เวลา 8.00-16.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หากข้อมูลในการจัดส่งและทำการติดต่อไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้าได้ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดที่ไม่ใช่ควมผิดของบริษัท อันเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการส่งมอบสินค้าได้สำเร็จ บริษัทจะจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของลูกค้าไว้ที่ศูนย์กระจายสินค้า เพื่อทำการ ติดต่อและจัดส่งอีกครั้ง หากยังไม่สามารถที่จะติดต่อลูกค้าได้อีก สินค้าจะถูกกลับมายังคลังสินค้าหลักเพื่อรอลูกค้าติดต่อกลับ โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าเป็นจำนวนเงิน 100 บาทเพื่อเป็นค่าดำเนินการในการจัดส่งอีกครั้ง หากพ้นกำหนด 30 วันนับจากวันที่สั่งซื้อแล้วยังไม่ได้การติดต่อใดๆจากลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้าโดยที่ลูกค้าจะไม่ได้รับเงินคืนแต่อย่างใด

9. นโยบายการคืนสินค้า

Moong-Shop.com ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน (รวม เสาร์-อาทิตย์) นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับรายละเอียดในเงื่อนไขและวิธีการคืนสินค้า ท่านสามารถดูได้จาก นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

10. เว็บไซด์ของเรา

กฎนี้มีไว้สำหรับการใช้งานเว็บไซด์ของเรา (ไม่ว่าคุณจะใช้เว็บไซด์ของเราหรือเพียงแค่เรียกดูการสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์) ในการใช้งานผ่านเว็บไซด์จะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงทุกเงื่อนไข หากคุณไม่ตกลงตามกฎ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตในการใช้เว็บไซด์และคุณควรออกจากเว็บไซด์ทันที

(ก.) การเข้าใช้งานเว็บไซด์

เว็บไซด์ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย คุณต้องเตรียมการในส่วนที่จำเป็นสำหรับการเข้าเว็บไซด์ของคุณ บุคคลใดๆจะเข้าใช้งานเว็บไซด์โดยต้องใช้อินเตอร์เนตของคุณ ซึ่งถือว่าคุณได้รับรู้ในข้อตกลงและเงื่อนไขและยินดีปฏิบัติตาม

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการคัดลอกและใช้ประโยชน์จากเว็บไซด์เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกใช้หรือแก้ไขเว็บไซด์โดยไม่แจ้งหน้า เราอาจจำกัดการเข้าใช้งานเว็บไซด์บางส่วนหรือทั้งหมด เราไม่รับผิดชอบในกรณีที่เว็บไซด์ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ไม่ว่าช่วงเวลาใดก็ตาม

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซด์หรือยืนยันคำสั่งซื้อ นั่นคือการสื่อสารกับเราผ่านทางอิเลคทรอนิกส์และคุณได้ตกลงตามข้อตกลงทั้งหมด และ ข้อมูลการสื่อสารต่างๆที่เราส่งผ่านคุณทางอิเลคทรอนิกส์ ได้เป็นไปตามข้อตกลงทางกฎหมายเช่นเดียวกับลายลักษณ์อักษร

(ข.) ข้อปฏิบัติของคุณ

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซด์ในทางที่ทำให้เกิด หรือ มีแนวโน้มทำให้เกิดการรบกวน ล่วงละเมิด หรือความเสียหายต่อเว็บไซด์ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม

คุณเข้าใจว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และเนื้อหาทั้งหมดที่ส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณให้กับเราและคุณต้องใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

(ค.) การเชื่อมโยง

เรามีความยินดีที่จะเชื่อมโยงคุณกับเว็บไซด์ของเรา แต่คุณต้องปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและถูกกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของเราหรือใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม (เช่น การเชื่อมโยงกับสมาคม องค์กร สื่อสังคมโซเชี่ยลต่างๆ เป็นต้น) เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอนการเชื่อมโยงเมื่อใดก็ได้ และคุณต้องทำการลบการเชื่อมโยงกับเว็บไซด์ทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากเรา

เว็บไซด์ที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซด์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆโดยบุคคลที่สาม จะมีการนำเสนอในรูปแบบข้อมูลเท่านั้น เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของเว็บไซด์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น และไม่ควรตีความว่าเป็นการได้รับการรับรองโดยเรา เราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของพวกเขาเหล่านั้น

(ง.) ความรับผิดชอบของเราที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซด์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซด์หรือเนื้อหาตามความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทราบว่าเนื้อหาบนเว็บไซด์บางส่วนอาจจะไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เนื้อหาบนเว็บไซด์เป็นการให้บริการข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เราไม่ทำการรับประกันไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย ว่าเว็บไซด์ หรือเนื้อหาบนเว็บไซด์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ซึ่งปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อยกเว้น ตามกฎหมายสูงสุด เราไม่เกี่ยวข้องกับทุกข้อตกลง การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่อาจจะใช้กับเว็บไซด์ หรือ เนื้อหาบนเว็บไซด์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย

เราจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งานในกรณีเกิดความเสียหาย ไม่ว่าเพราะการละเมิดสัญญา (รวมถึงความประมาท) การละเมิดการปฏิบัติตตามหน้าที่ทางกฎหมาย หรือกรณีอื่น ๆที่เกิดขึ้นภายใต้ความเกี่ยวข้อง (i) การใช้ หรือ ไม่สามารถใช้งานเว็บไซด์ (ii) การใช้ หรือ การเชื่อมั่นในเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซด์ โปรดทราบว่าเราให้บริการเว็บไซด์ภายในประเทศและการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น เราไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีสูญเสียผลกำไร ความสูญเสียทางธุรกิจ ธุรกิจหยุดชะงัก หรือ ความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

เราไม่มีความรับผิดชอบใดๆในกรณีสูญเสียหรือเสียหายโดยไวรัส อันก่อเกิดความเสียทางเทคโนโลยีที่อาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ข้อมูล หรืออื่นๆของคุณเกิดความเสียหายเนื่องจากการดาวน์โหลดข้อมลต่างๆ ผ่านการใช้งานเว็บไซด์ หรือ เว็บไซด์ใดๆที่เชื่อมโยงกัน

ความรับผิดชอบของข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่แต่งต่างกันเป็นผลจากการบริการ (กล่าวไว้ในข้อ 4) และสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จำหน่ายให้คุณ

11. ทรัพย์สินทางปัญญา, ซอฟท์แวร์ และ เนื้อหา

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดึงข้อมูลจากเว็บไซด์หรือเนื้อหาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม คุณไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะการวิเคราะห์และประมวลผลจากฐานข้อมูล หรือการใช้เครื่องมือใดๆ เพื่อการดึงข้อมูลในส่วนที่สำคัญในการใช้เพื่อประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม คุณไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างหรือเผยแพร่ข้อมูลของเราบนเว็บไซด์ (เช่น ราคาที่เรากำหนด และ รายชื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์) โดยปราศจากการได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ยกเว้นแต่ส่วนที่ระบุบไว้อย่างชัดเจนในทางตรง ชื่อบริษัท และ บุคคลใดๆ (รวมถึงชื่อและภาพ), เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม และ ภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่สาม บริการ และ/หรือ ชื่อบนเว็บไซด์ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง หรือ เกี่ยวข้องกับเรา โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือชื่อใดๆที่ปรากฎบนเว็บไซต์

12. ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

ข้อกำหนดในการโมฆะ – ข้อตกลงและเงื่อนไขเแต่ละส่วนและแต่ละย่อหน้า ได้แยกข้อบังคับใช้ต่างหาก ถ้าศาลได้ตัดสินใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือและข้อบังคับในย่อหน้าอื่นจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ

ขอกำหนดการยกเว้น – หากคุณละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และถ้าเราไม่ได้ดำเนินการใดๆ หรือถ้าเราเกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ไม่ได้หมายความว่าเราได้ยกเว้นสิทธิของเรา ซึ่งเรายังคงมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ ถ้าเราต้องได้รับการชดใช้อันเกิดจากการละเมิดข้อตกลงที่เกิดจากคุณ เราจะออกหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของเรา) ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะยกเว้นการละเมิดข้อตกลงของคุณใดๆ ในภายหลัง

กฎหมายบังคับใช้และอำนาจของศาล – ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย ศาลแห่งประเทศไทยมีอำนาจในการตัดสินเหนือข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อตกลงทั้งหมด – ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเรา ซึ่งใช้แทนข้อตกลงใดๆที่เคยตกลงก่อนหน้านี้

เหตุการณ์ใดๆที่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา- เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือ ความล่าช้าในการปฏิบัติการ เหตุการณ์ใดๆที่นอกเหนือจากการควบคุมของเราหมายถึงเหตุการณ์ใดก็ตามที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล เช่น การกระทำของพระเจ้า สิ่งลี้ลับ สงคราม ก่อการร้าย การคว่ำบาตร การจลาจล การประท้วงหยุดงาน ภัยจากการปฎิบัติงาน ข้อพิพาททางการค้า ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ สภาพอากาศแปรปรวน เหตุการณ์ที่ไม่สามารถขนส่งได้ รัฐประหาร ความล้มเหลวของการสื่อสารโทรคมนาคมของรัฐหรือเอกชนหรือเครือข่ายการขนส่ง ในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซึ่งกระทบการทางานของเรา (I) เราจะติดต่อคุณอย่างเร็วที่สุดเพื่อแจ้งสิ่งที่เกิดขึ้น (II) การบริการของเราจะถูกระงับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ถ้าเหตุการณ์ดังกลางส่งผลกระทบกับการส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณ เราจะทำการติดต่อเพื่อนัดหมายวันจัดส่งภายหลังเหตุกาณ์ได้สิ้นสุดลง

การร้องเรียน – เราจะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการร้องเรียนซึ่งดำเนินการตามขั้นตอน โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อมีข้อร้องเรียนหรือความคิดเห็นใดๆ ติดต่อเราได้ผ่านทางอีเมล์ CS@MOONG-SHOP.COM หรือ โทร +66 (0)2-300-9260 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์