วิธีการชำระเงิน

ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (Credit/Debit Card)

ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต และ บัตรเดดิต ผ่านผู้ให้บริการรับชำระบริษัท ทูซี ทูพี (2C2P) จำกัดโดยใช้รหัสเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจ และมีความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ข้อมูลบัตรเครดิต และการแก้ไขรายการข้อมูลสำคัญต่าง โดยข้อมูลทั้งหมด จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการดำเนินการในเว็บไซต์ และจะไม่ทำการจัดก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ ของผู้ถือบัตรไว้

ขั้นตอนการชำระผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดดิต

 1. เลือกสินค้าลงในตะกร้าสินค้า
 2. เลือกรูปแบบการชำระเงิน แบบ “ชำระผ่าน บัตรเครดิต/เดบิต”
 3. ระบบจะทำการเชื่อมต่อไปยัง หน้าเว็บไซต์ ระบบการชำระเงิน ของ 2C2P
 4. การใส่ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลบัตรเครดิต ที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า
 5. ระบบจะทำการตรวจสอบ และทำการอนุมัติ การชำระค่าสินค้าของลูกค้า (หากในกรณีที่ บัตรเครดิต ของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ กรุณาติดต่อธนาคารที่ทำการอนุมัติบัตรให้แก่ท่าน)
 6. เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะกลับมาสู่หน้าสินค้าของ เว็บไซต์ Moong-Shop.com
 7. สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่ลูกค้าระบุไว้

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ แคชเชียร์ (Counter Cashier)

ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด ผ่านจุดรับชำระที่เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ผ่านบริการ “123 เซอร์วิส” ของผู้ให้บริการรับชำระบริษัท ทูซี ทูพี (2C2P) จำกัด โดยมีจุดให้บริการรับชำระ ดังนี้

 • บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • เทสโก้ โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • รับชำระ ทรูมันนี่
 • จุดรับชำระ เอ็มเพย์ (ศูนย์บริการ เอไอเอสช็อป และ เทเลวิซ ทั่วประเทศ)
 • จุดรับชำระ เซนเพย์ (ภายใน Central Tops Robinson Family Mart B2S OfficeMate HomeWorks ไทยวัสดุ baan&BEYOND)
 • เพย์ แอท โพสท (ภายในร้านไปรษณีย์ไทย)
 • ตู้บุญเติม

การใช้บริการที่จุดรับบริการ มีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ของแต่ละที่ ลูกค้ากรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียม

 Tesco Lotus (10 บ.)*
 Cenpay (5 บ.)*
 Pay@post (10 บ.)* ไม่เกิน 49,000 บาท
 Boonterm (10 บ.)* ไม่เกิน 1,500 บาท
 Big C Bill Payment @ Cashier (5 บ.)*
 mPay (15 บ.)*
 True Money Express (15 บ.)*


ขั้นตอนการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ แคชเชียร์ (Counter Cashier)

 1. เลือกสินค้าลงในตะกร้าสินค้า
 2. เลือกรูปแบบการชำระเงิน แบบ “ชำระผ่าน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์”
 3. ยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะทำการเชื่อมต่อไปยัง ระบบการชำระเงิน ของบริษัท ทูซี ทูพี
 4. เลือก “ชำระผ่านเคาน์เตอร์” และ เลือกเคาน์เตอร์ที่ต้องการชำระ โดยการคลิกที่โลโก้ของเคาน์เตอร์นั้นๆ จากนั้นกรอกชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์
 5. ระบบจะสร้าง “แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสินค้า” ของรายการที่สั่งซื้อ พร้อมจัดส่งข้อมูลไปให้ทาง Email ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้
 6. ลูกค้าทำการพิมพ์ “แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสินค้า” เพื่อนำไปชำระเงินที่จุดรับบริการ โดยลูกค้าต้องนำไปชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าทำรายการเสร็จสิ้น
 7. Moong-Shop.com จะทำการตรวจสอบรายการชำระค่าสินค้า เมื่อได้รับข้อมูลการชำระค่าสินค้าแล้ว จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ทันที

ชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM)

ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้า ผ่านเครื่อง เอทีเอ็ม ของธนาคาร ทุกแห่งทั่วประเทศ ผ่านบริการ “123 เซอร์วิส” ของผู้ให้บริการรับชำระ บริษัท ทูซี ทูพี (2C2P) จำกัด โดยมีจุดให้บริการรับชำระ ตามรายชื่อธนาคารดังนี้

 • ธนาคารกสิกรไทย (Kasikornbank Public Company Limited)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (The Siam Commercial Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bank of Ayudhya Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)
 • ธนาคารยูโอบี (United Overseas Bank)
 • ธนาคารทหารไทย (TMB Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารธนชาต (Thanachart Bank Public Company Limited)

ขั้นตอนการเลือกชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM)

 1. เลือกสินค้าลงในตะกร้าสินค้า
 2. เลือกรูปแบบการชำระเงิน แบบ “ชำระผ่าน ช่องทางของธนาคาร :”
 3. ยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะทำการเชื่อมต่อไปยัง ระบบการชำระเงิน ของบริษัท ทูซี ทูพี
 4. เลือก “ชำระผ่านธนาคาร” และ เลือกธนาคารที่ต้องการชำระ โดยการคลิกที่โลโก้ของธนาคารนั้นๆ
 5. เลือกตัวเลือกเป็น “ATM” จากนั้นกรอกชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์
 6. ระบบจะสร้าง “แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสินค้า” ของรายการที่สั่งซื้อ พร้อมจัดส่งข้อมูลไปให้ทาง Email ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้
 7. ลูกค้าทำการพิมพ์ “แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสินค้า” เพื่อนำไปชำระเงินค่าสินค้าที่เครื่องเอทีเอ็ม ภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าทำรายการเสร็จสิ้น โดยลูกค้าต้องใส่ Comp Code ของธนาคาร และ Ref1 และ Ref 2 ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ในขั้นตอนการชำระเงินที่เครื่องเอทีเอ็ม หรือทำการสแกน Barcode ที่ได้รับบนแบบฟอร์มการชำระเงิน
 8. Moong-Shop.com จะทำการตรวจสอบรายการชำระค่าสินค้า เมื่อได้รับข้อมูลการชำระค่าสินค้าแล้ว จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ทันที

* ลูกค้าจะต้องทำการชำระค่าสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าทำรายการเสร็จสิ้น

* รายการสั่งซื้อที่ไม่ได้ถูกชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง เมื่อพ้นกำหนดที่ต้องชำระแล้ว รายการสั่งซื้อนั้นจะถูกลบออกจากระบบ การชำระเงินหลังจากพ้นกำหนดจะถือเป็นการทำรายการไม่สมบูรณ์

* หากลูกค้าชำระเงินหลังจากกำหนดที่ได้แจ้งไว้ คือ ชำระหลังจากพ้นกำหนด 48 ชั่วโมงไปแล้ว รายการชำระเงินนั้นของลูกค้าจะถือเป็นโมฆะ ถึงแม้ว่าลูกค้าจะชำระเงินเข้ามาแล้วก็ตาม ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อกับบริษัท 2C2P เพื่อรับเงินคืนเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ customer service เบอร์ 020263000

ชำระผ่านบริการธนาคารออนไลน์ (Online Banking)

ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าผ่าน บริการธนาคารออนไลน์ ผ่านบริการ “123 เซอร์วิส” ของผู้ให้บริการรับชำระบริษัท ทูซี ทูพี (2C2P) จำกัด ตามรายชื่อธนาคารดังนี้

 • ธนาคารกสิกรไทย (Kasikornbank Public Company Limited)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (The Siam Commercial Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bank of Ayudhya Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)
 • ธนาคารยูโอบี (United Overseas Bank)
 • ธนาคารทหารไทย (TMB Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารธนชาต (Thanachart Bank Public Company Limited)

ขั้นตอนการเลือกชำระค่าสินค้าแบบ บริการธนาคารออนไลน์ (Web Payment)

 1. เลือกสินค้าลงในตะกร้าสินค้า
 2. เลือกรูปแบบการชำระเงิน แบบ “ชำระผ่าน ช่องทางของธนาคาร :”
 3. ยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะทำการเชื่อมต่อไปยัง ระบบการชำระเงิน ของบริษัท ทูซี ทูพี
 4. เลือก “ชำระผ่านธนาคาร” และ เลือกธนาคารที่ต้องการชำระ โดยการคลิกที่โลโก้ของธนาคารนั้นๆ
 5. เลือกตัวเลือกเป็น “Direct Debit/Web Payment” จากนั้นกรอกชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์
 6. ระบบจะนำลูกค้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคาร ที่ลูกค้าได้เลือกไว้
 7. ทำการ “ล๊อกอิน”เข้าสู่บัญชีของลูกค้า ที่ได้ทำการเปิดใช้บริการ
 8. ทำรายการชำระค่าสินค้า พร้อมยืนยันการชำระเงิน
 9. Moong-Shop.com จะทำการตรวจสอบรายการชำระค่าสินค้า เมื่อได้รับข้อมูลการชำระค่าสินค้าแล้ว จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ทันที

* ลูกค้าจะต้องทำการชำระค่าสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าทำรายการเสร็จสิ้น

* รายการสั่งซื้อที่ไม่ได้ถูกชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง เมื่อพ้นกำหนดที่ต้องชำระแล้ว รายการสั่งซื้อนั้นจะถูกลบออกจากระบบ การชำระเงินหลังจากพ้นกำหนดจะถือเป็นการทำรายการไม่สมบูรณ์

* หากลูกค้าชำระเงินหลังจากกำหนดที่ได้แจ้งไว้ คือ ชำระหลังจากพ้นกำหนด 48 ชั่วโมงไปแล้ว รายการชำระเงินนั้นของลูกค้าจะถือเป็นโมฆะ ถึงแม้ว่าลูกค้าจะชำระเงินเข้ามาแล้วก็ตาม ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อกับบริษัท 2C2P เพื่อรับเงินคืนเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ customer service เบอร์ 020263000

ชำระผ่านโมบาย แบงค์กิ้ง (mobile Banking)

ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้า ผ่านรูปแบบการชำระเงินทางธนาคารมือถือ โมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) จากบริการ “123 เซอร์วิส” ของผู้ให้บริการรับชำระ บริษัท ทูซี ทูพี (2C2P) จำกัด ตามรายชื่อธนาคารดังนี้

 • ธนาคารกสิกรไทย (Kasikornbank Public Company Limited)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (The Siam Commercial Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bank of Ayudhya Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)
 • ธนาคารยูโอบี (United Overseas Bank)
 • ธนาคารทหารไทย (TMB Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารธนชาต (Thanachart Bank Public Company Limited)

ขั้นตอนการเลือกชำระเงินแบบ ชำระค่าสินค้าผ่านโมบายแบงค์กิ้ง ( Mobile Banking )

 1. เลือกสินค้าลงในตะกร้าสินค้า
 2. เลือกรูปแบบการชำระเงิน แบบ “ชำระผ่าน ช่องทางของธนาคาร :”
 3. ยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะทำการเชื่อมต่อไปยัง ระบบการชำระเงิน ของบริษัท ทูซี ทูพี
 4. เลือก “ชำระผ่านธนาคาร” และ เลือกธนาคารที่ต้องการชำระ โดยการคลิกที่โลโก้ของธนาคารนั้นๆ เลือกตัวเลือกเป็น “Mobile Banking” จากนั้นกรอกชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์
 5. ระบบจะสร้าง “แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสินค้า” ของรายการที่สั่งซื้อ พร้อมจัดส่งข้อมูลไปให้ทาง Email ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้
 6. ลูกค้าทำการพิมพ์ “แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสินค้า” เพื่อนำไปชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคารมือถือ โมบายแบงค์กิ้ง / Mobile Banking ภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าทำรายการเสร็จสิ้น โดยลูกค้าต้องใส่ Comp Code ของธนาคาร และ Ref1 และ Ref 2 ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ในขั้นตอนการชำระเงินที่เครื่องเอทีเอ็ม หรือทำการสแกน Barcode ที่ได้รับบนแบบฟอร์มการชำระเงิน
 7. Moong-Shop.com จะทำการตรวจสอบรายการชำระค่าสินค้า เมื่อได้รับข้อมูลการชำระค่าสินค้าแล้ว จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ทันที

* ลูกค้าจะต้องทำการชำระค่าสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าทำรายการเสร็จสิ้น

* รายการสั่งซื้อที่ไม่ได้ถูกชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง เมื่อพ้นกำหนดที่ต้องชำระแล้ว รายการสั่งซื้อนั้นจะถูกลบออกจากระบบ การชำระเงินหลังจากพ้นกำหนดจะถือเป็นการทำรายการไม่สมบูรณ์

* หากลูกค้าชำระเงินหลังจากกำหนดที่ได้แจ้งไว้ คือ ชำระหลังจากพ้นกำหนด 48 ชั่วโมงไปแล้ว รายการชำระเงินนั้นของลูกค้าจะถือเป็นโมฆะ ถึงแม้ว่าลูกค้าจะชำระเงินเข้ามาแล้วก็ตาม ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อกับบริษัท 2C2P เพื่อรับเงินคืนเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ customer service เบอร์ 020263000

ชำระผ่านบริการธนาคาร อินเตอเน็ต แบงค์กิ้ง (Internet Banking)

ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้า ผ่านบริการธนาคาร อินเตอเน็ต แบงค์กิ้ง (Internet Banking) จากบริการ “123 เซอร์วิส” ของผู้ให้บริการรับชำระ บริษัท ทูซี ทูพี (2C2P) จำกัด ตามรายชื่อธนาคารดังนี้

 • ธนาคารกสิกรไทย (Kasikornbank Public Company Limited)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (The Siam Commercial Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bank of Ayudhya Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)
 • ธนาคารยูโอบี (United Overseas Bank)
 • ธนาคารทหารไทย (TMB Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารธนชาต (Thanachart Bank Public Company Limited)

ขั้นตอนการเลือกชำระเงินผ่านอินเตอเน็ต แบงค์กิ้ง (Internet Banking)

 1. เลือกสินค้าลงในตะกร้าสินค้า
 2. เลือกรูปแบบการชำระเงิน แบบ “ชำระผ่าน ช่องทางของธนาคาร :”
 3. ยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะทำการเชื่อมต่อไปยัง ระบบการชำระเงิน ของบริษัท ทูซี ทูพี
 4. เลือก “ชำระผ่านธนาคาร” และ เลือกธนาคารที่ต้องการชำระ โดยการคลิกที่โลโก้ของธนาคารนั้นๆ
 5. เลือกตัวเลือกเป็น “Internet Banking” จากนั้นกรอกชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์
 6. ระบบจะสร้าง “แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสินค้า” ของรายการที่สั่งซื้อ พร้อมจัดส่งข้อมูลไปให้ทาง Email ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้
 7. ลูกค้าทำการพิมพ์ “แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสินค้า” เพื่อนำไปชำระเงินค่าสินค้าผ่านอินเตอเน็ต แบงค์กิ้ง (Internet Banking) ภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าทำรายการเสร็จสิ้น โดยลูกค้าต้องใส่ Comp Code ของธนาคาร และ Ref1 และ Ref 2 ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ในขั้นตอนการชำระเงินที่เครื่องเอทีเอ็ม หรือทำการสแกน Barcode ที่ได้รับบนแบบฟอร์มการชำระเงิน
 8. Moong-Shop.com จะทำการตรวจสอบรายการชำระค่าสินค้า เมื่อได้รับข้อมูลการชำระค่าสินค้าแล้ว จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ทันที

* ลูกค้าจะต้องทำการชำระค่าสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าทำรายการเสร็จสิ้น

* รายการสั่งซื้อที่ไม่ได้ถูกชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง เมื่อพ้นกำหนดที่ต้องชำระแล้ว รายการสั่งซื้อนั้นจะถูกลบออกจากระบบ การชำระเงินหลังจากพ้นกำหนดจะถือเป็นการทำรายการไม่สมบูรณ์

* หากลูกค้าชำระเงินหลังจากกำหนดที่ได้แจ้งไว้ คือ ชำระหลังจากพ้นกำหนด 48 ชั่วโมงไปแล้ว รายการชำระเงินนั้นของลูกค้าจะถือเป็นโมฆะ ถึงแม้ว่าลูกค้าจะชำระเงินเข้ามาแล้วก็ตาม ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อกับบริษัท 2C2P เพื่อรับเงินคืนเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ customer service เบอร์ 020263000

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bank Counter)

ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้า ผ่านรูปแบบการชำระเงินทางเคาน์เตอร์ธนาคาร จากบริการ “123 เซอร์วิส” ของผู้ให้บริการรับชำระ บริษัท ทูซี ทูพี (2C2P) จำกัด ตามรายชื่อธนาคารดังนี้

 • ธนาคารกสิกรไทย (Kasikornbank Public Company Limited)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (The Siam Commercial Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bank of Ayudhya Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)
 • ธนาคารยูโอบี (United Overseas Bank)
 • ธนาคารทหารไทย (TMB Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารธนชาต (Thanachart Bank Public Company Limited)

การชำระค่าสินค้า ผ่านรูปแบบการชำระเงินทางเคาน์เตอร์ธนาคาร มีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ของแต่ละทธนาคาร ลูกค้ากรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียม

 Bangkok Bank (SERV CODE PAYSERVI)(15/30 บ.)*
 Siam Commercial Bank (COMP CODE 2616)(15/30 บ.)*
 Bank of Ayutthaya (COMP CODE 91230)(15/30 บ.)*
 Kasikorn Bank (COMP CODE 35204/สำหรับ ATM 98001)(10/25 บ.)*
 Krungthai Bank (COMP CODE 2028)(10/25 บ.)*


ขั้นตอนการเลือกชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bank Counter)

 1. เลือกสินค้าลงในตะกร้าสินค้า
 2. เลือกรูปแบบการชำระเงิน แบบ “ชำระผ่าน ช่องทางของธนาคาร :”
 3. ยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะทำการเชื่อมต่อไปยัง ระบบการชำระเงิน ของบริษัท ทูซี ทูพี
 4. เลือก “ชำระผ่านธนาคาร” และ เลือกธนาคารที่ต้องการชำระ โดยการคลิกที่โลโก้ของธนาคารนั้นๆ
 5. เลือกตัวเลือกเป็น “Bank Counter” จากนั้นกรอกชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์
 6. ระบบจะสร้าง “แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสินค้า” ของรายการที่สั่งซื้อ พร้อมจัดส่งข้อมูลไปให้ทาง Email ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้
 7. ลูกค้าทำการพิมพ์ “แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสินค้า” เพื่อนำไปชำระเงินค่าสินค้าผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bank Counter) ภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าทำรายการเสร็จสิ้น โดยลูกค้าต้องใส่ Comp Code ของธนาคาร และ Ref1 และ Ref 2 ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ในขั้นตอนการชำระเงินที่เครื่องเอทีเอ็ม หรือทำการสแกน Barcode ที่ได้รับบนแบบฟอร์มการชำระเงิน
 8. Moong-Shop.com จะทำการตรวจสอบรายการชำระค่าสินค้า เมื่อได้รับข้อมูลการชำระค่าสินค้าแล้ว จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ทันที

* ลูกค้าจะต้องทำการชำระค่าสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าทำรายการเสร็จสิ้น

* รายการสั่งซื้อที่ไม่ได้ถูกชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง เมื่อพ้นกำหนดที่ต้องชำระแล้ว รายการสั่งซื้อนั้นจะถูกลบออกจากระบบ การชำระเงินหลังจากพ้นกำหนดจะถือเป็นการทำรายการไม่สมบูรณ์

* หากลูกค้าชำระเงินหลังจากกำหนดที่ได้แจ้งไว้ คือ ชำระหลังจากพ้นกำหนด 48 ชั่วโมงไปแล้ว รายการชำระเงินนั้นของลูกค้าจะถือเป็นโมฆะ ถึงแม้ว่าลูกค้าจะชำระเงินเข้ามาแล้วก็ตาม ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อกับบริษัท 2C2P เพื่อรับเงินคืนเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ customer service เบอร์ 020263000

ชำระค่าสินค้าแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต ดอกเบี้ย 0% (Installment Plan)

เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า Moong-Shop.com พร้อมให้บริการผ่อนชำระค่าสินค้า (Installment Plan) แบบอัตราดอกเบี้ย 0% กับธนาคารที่เข้าร่วมรายการ สำหรับยอดซื้อตั้งแต่ 5,000 บาทเป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถแบ่ง ชำระค่าสินค้า ผ่านบัตรเครดิต ได้แบบ 3 และ 4 เดือน (ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร) ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน

ธนาคารที่เข้าร่วมรายการผ่อนชำระค่าสินค้า แบบอัตราดอกเบี้ย 0%

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (The Siam Commercial Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)
 • ธนาคารยูโอบี (United Overseas Bank)
 • ธนาคารธนชาต (Thanachart Bank Public Company Limited)
 • ธนาคารซิติ้แบงค์ (Citibank)

ขั้นตอนการเลือกค่าสินค้าแบบผ่อนชำระ (Installment Plan)

 1. เลือกสินค้าลงในตะกร้าสินค้า โดยต้องมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 5,000 บาท
 2. เลือกรูปแบบการชำระเงิน แบบ “ผ่อนชำระผ่าน บัตรเครดิต/เดบิต
 3. ระบบจะทำการเชื่อมต่อไปยัง หน้าเว็บไซต์ ระบบการชำระเงิน ของ 2C2P
 4. เลือกธนาคารที่ต้องการชำระ โดยการคลิกที่โลโก้ของธนาคารนั้นๆ
 5. วิธีการผ่อนชำระผ่านบัตร โดยแต่ละธนาคารจะมีตัวเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระที่แตกต่างกัน
 6. การใส่ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลบัตรเครดิต ที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า
 7. ระบบจะทำการตรวจสอบ และทำการอนุมัติ การชำระค่าสินค้าของลูกค้า (หากในกรณีที่ บัตรเครดิต ของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ กรุณาติดต่อธนาคารที่ทำการอนุมัติบัตรให้แก่ท่าน)
 8. เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะกลับมาสู่หน้าสินค้าของ เว็บไซต์ Moong-Shop.com
 9. สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่ลูกค้าระบุไว้