นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

Moong-Shop.com ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน (รวม เสาร์-อาทิตย์) นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

ขั้นตอนการเปลี่ยน/คืนสินค้า

 1. แจ้งปัญหาจากการจัดส่งสินค้า ลูกค้าติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-300-9260 เพื่อแจ้งความประสงค์ โดยทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบถามและให้คำแนะนำขั้นตอนและวิธีการ ตามเงื่อนไขการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8:00 – 16:00
 2. ขอรับการยืนยัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันความต้องการในการขอเปลี่ยนสินค้า/ขอคืนสินค้า ก่อนที่ท่าจะดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไป
 3. ส่งคืนสินค้า เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการให้รายละเอียดและวิธีการส่งคืนสินค้าหลังจากโทรยืนยัน

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่างนี้ มิฉะนั้นทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

 • สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต, สินค้าหมดอายุ, สินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ(ได้รับสินค้าผิด), สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าที่ทำการเปลี่ยน/คืนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพไม่เคยเปิดใช้ พร้อมป้ายราคาและอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ และจะต้องแนบใบกำกับสินค้า (Invoice) เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า
 • การขอเปลี่ยน/ขอคืนสินค้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
 • หลังพ้นระยะเวลา 7 วันดังกล่าว หากพบว่าสินค้าของท่านมีปัญหาและยังอยู่ในช่วงรับประกัน หรือมีข้อสงสัยในการใช้สินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-020-8989 ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการและคำแนะนำแก่ลูกค้าต่อไป สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00

การรับเงินคืน

 • ขั้นตอนการคืนเงินจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อทาง Moong-Shop.com ได้ยืนยันการรับคืนสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต สถาบันการเงินที่ลูกค้าใช้ชำระสินค้าอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 30 วันในการดำเนินการคืนเงินและนำเงินเข้าบัญชีของลูกค้า

เงินคืนค่าสินค้า

 • ภาษี (ถ้ามี) ลูกค้าจะได้รับคืนพร้อมกับเงินค่าสินค้า
 • จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการและจัดส่งสำหรับสินค้าคืน
 • เมื่อลูกค้าคืนสินค้ารายการใดรายการหนึ่งจากคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน จำนวนยอดสั่งซื้อที่เหลืออาจไม่ถึงยอดที่เคยได้รับส่วนลด (เช่น ส่วนลดหรือของแถมเมื่อสั่งซื้อตามจำนวนหรือยอดสั่งสื้อที่กำหนด) หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น  ส่วนลดที่ลูกค้าได้รับไปแล้วจะถูกลดจากราคาสินค้าที่ขอคืน  หากลูกค้าต้องการเงินค่าสินค้าครบเต็มจำนวน จะต้องคืนสินค้าทุกรายการในคำสั่งซื้อนั้น